Odrišča

SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE / BOJANA LAZIĆ: "POJEDINA PRI TRIMALHIONU"
Dobra komedija, a jalova satira


Namesto, da bi nam bila servirana klofuta, ki bi naše misli končno skalibrirala, smo bili postavljeni v varno okolje klasične komedije.

Poslušaj ali preberi