Odrišča

Velikim dušam je še na voljo svobodno življenje!


Sedemnajst odvečnih in pes, ki v tem teatru neblagoglasnih samospevov predstavlja lakmusov papir zakisanosti družbe. To je koreografija Nietzschejeve učne ure.

Poslušaj ali preberi