Odrišča

Vivat, crescat, floreat!


Morda še pomembneje, kot morebitne brezprizivne rešitve je spoznanje, da vsakokrat, ko si dovolimo liberalizirati miselni ustroj zares živimo, zares rastemo in zares cvetimo! Zatorej vivat, cresceat, floreat!

Poslušaj ali preberi