Odrišča

Znotraj strahu – sama ljubezen


Preletimo ločnico v tisti drugi sanjski svet, bežimo pred čutenjem. Vendar tudi v sanje vstopi resničnost in vrnitev domov je neizbežna.

Poslušaj ali preberi