Retroscena

Retroscena z Anno Franzisko Jäger in Nathanom Oomsom11. festival radikalnih teles Spider je sklenil najti pot iz utesnjujočih kletk harmonijskih lestvic. Kot eno izmed možnih rešitev so ponudili koncept fantastične matematike. Gre za študij vzorcev in nizov, sestavljenih iz ločenih delov; torej namesto, da bi harmonični izračun gledali v celoti, ga raje razdrobimo in gledamo parcialno. S tem pa se doseže zbadanje konvencionalnih paradigem v nevralgične točke.

Na festivalu sta med drugim gostovala tudi gledališka in filmska igralka ter performerka Anna Franziska Jäger ter Nathan Ooms, plesalec, koreograf in performer. Na Spiderju sta predstavila svoj tretji projekt, v njem pa prikazala enega izmed mogočih produktov naše obsedenosti z digitalizacijo in učinkovitostjo, ki jo preveva patina poenostavljanja in standardizacije. Poimenovala sta ga Bartlebabe. Z njima smo posneli krajši pogovor, ki ga objavljamo v celoti.

Uporabljena fotografija: Tina Herbots; vse pravice pridržane nosilcu avtorskih pravic