Odrišča

Prek prepada, prek informansa


Vzpodbuda za razmislek je bila dana, dialog o igralskih tehnikah je bil vzpostavljen. Gledalec je moral postati in ozavestiti kako sam pojmuje pripoved in izpoved.

Poslušaj ali preberi